Fundacja pomysłem na działalność

Fundacja pomysłem na działalność

Fundacja może być pomysłem na działalność nie tylko gospodarczą. A skąd o tym wiem?

Od najmłodszych lat byłam związana z organizacjami pozarządowymi nie tylko z nimi współpracując, ale również realizując wiele projektów. Rozpoczęłam swoją działalność wolontarystyczną, jako stypendystka Nidzickiego Funduszu Lokalnego, kończąc na założeniu własnej Fundacji. Zanim jednak Fundacja została założona, wiele musiało się wydarzyć.

Skąd pomysł na Fundację?

Mając 16 lat uczestniczyłam w projekcie rocznym “Szkoła Aktywności Społecznej” realizowanym przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Dzięki comiesięcznym spotkaniom ze specjalistami, nabrałam wiedzę i umiejętności z zakresu kompetencji miękkich. To one sprawiają, że dziś jestem asertywna, znam swoją wartość i nie boję się chwalić swoimi osiągnięciami. Wszystkie warsztaty zachęciły mnie jeszcze bardziej do własnego rozwoju. Namówiłam więc przyjaciółkę, by naszą wiedzę wykorzystać i zaaplikować po pierwsze środki finansowe. Tak ono otrzymałyśmy z Narodowej Agencji Programu Młodzież dotację na projekt “Iskierka nadziei”, a przy współpracy z Nidzickim Ośrodkiem Kultury działania miały szansę się odbywać. Te początki dały mi siłę, a przede zrozumienie dla dobrych praktyk, również biznesowych.

Fundacja a działalność

Zaprzyjaźniona Fundacja Kreatywnego Rozwoju zorganizowała w 2014 roku warsztaty wpierające założenie własnej organizacji pozarządowej. W ten oto sposób, budując w tym samym czasie własną działalność gospodarczą, postanowiłam działać równolegle na rzecz społeczności lokalnej.

Spotkanie w siedzibie Fundacji Kreatywnego Rozwoju
Fundacja KreArt w siedzibie Fundacji Kreatywnego Rozwoju

Myślicie pewnie dlaczego chciałam założyć Fundację? Dlaczego nie chciałam skupić się wyłącznie na biznesie? Z prostego powodu. Zawsze byłam i będę społecznikiem. Rozwój własnych społeczności lokalnych i socjologiczne podejście do ich problemów stwarza dużą przestrzeń dla rozwoju współpracy pomiędzy wszystkimi sektorami: publicznym, prywatnym i non-profit. Nie oznacza to jednak, że Fundacja nie może być pracodawcą. Wręcz przeciwnie. 

Prezes Fundacji KreArt podczas Konferencji Fundacji Dobra Sieć
Fundacja KreArt podczas Konferencji Fundacji Dobra Sieć

Przyjrzyj się niżej wymienionym Fundacjom:

  1. Nidzicka Fundacja Rozwoju “Nida”
  2. Fundacja im. S. Batorego
  3.  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

A teraz odpowiedz mi na pytanie: czy te Fundacje zatrudniają pracowników? No właśnie! Zatrudniają! Inaczej nie mogłyby funkcjonować, bo jak tak duże projekty mogłyby być realizowane, dzięki jednej osobie, która w dodatku jest wolontariuszem? Fundacje są po to, by realizować cele zapisane w swoich statutach i by działać na rzecz dobra. Ale do tego potrzeba zespołu ludzi, którzy muszą swoje rodziny również wykarmić. Proste! 

Potrzeba a fundacja

Uważam więc, że działania na rzecz Fundacji, praca w organizacjach jest bardzo pożyteczna i rozwija. Ale może też przy okazji dawać możliwość zarabiania pieniędzy. Posiadając własny biznes można również zarabiać, ale pracuje się cały czas dla klientów, którzy bywają niezdecydowani, grymaśni lub mogą być niewypłacalni. Praca z kolei w organizacji pozarządowej nadaje wartości wykonywanym zadaniom. Wyobraź sobie pracę dla gry on-line. Prócz wartości pieniądza, rozwoju własnego, grafiki, itd. nie daje ta praca wiele więcej. W końcu ostatecznym produktem jest klient, który kupuje grę, by grać w nią nieustannie. Wyobraź sobie z kolei pracę w marketingu używek, jak papierosy. Z całym szacunkiem, dla osób które tam pracują i na pewno świetnie zarabiają, wartości większych niż rozwój swoich umiejętności ona nie przyniesie. A teraz wyobraź sobie siebie pracującą w Fundacji, która robi coś ogromnego, jak pomoc humanitarna, pomoc domom dziecka, pomoc w rozwoju edukacji… Widzisz różnicę? Dlatego też ja zdecydowałam się na działalność gospodarczą, której celem jest niesienie pomocy klientom w poszukiwaniu własnego celu zawodowego, motywowaniu w osiąganiu pozytywnych zmian, a przy tym przekazywanie części dochodów na wsparcie Fundacji Kreacji Artystycznej.

Bo warto pomagać!

Ten post ma 2 komentarzy

Dodaj komentarz